INFORMACJA O ZMIANIE DANYCH FIRMY MARIOTT

Szanowni Państwo, informujemy iż firma Mariott Krystyna-Sławomir Radomski Spółka Jawna  93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 247/249 NIP728-255-49-99 od dnia 01.01.2015 r. kontynuuje dotychczas prowadzoną działalność hurtową obrotu napojami alkoholowymi jako:
Mariott Spółka z o. o. Adres: 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 247/249 Regon\r\n360119529   NIP 982-037-51-23Numer rachunku bankowego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Andrespolu: 96 8781 0006 0000 3128 2000 0010
Aktualne zezwolenia sprzedaży hurtowej:

-  o zawartości do 4,5% alkoholu za zezwoleniem Nr 0869/P/0601/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.
- o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu za zezwoleniem Nr 0869/W/0675/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
-o zawartości powyżej 18% alkoholu za zezwoleniem Nr 204/14 z dnia 11 grudnia 2014 r.