Umowa z siecią WitajMi│o nam poinformowaŠ, i┐ 12 lutego 2015 roku podpisaliÂmy umowŕ handlow▒ o wspˇ│pracy z polsk▒ sieci▒ sprzeda┐y detalicznej Witaj.